Användarvillkor för webbplatsen hasteniskane.se och forumet

Användarvillkor
Forumet med dess tillhörande tjänster på Hästen i Skåne är endast till för registrerade intressenter, medlemmar och stödjande medlemmar.

Hästen i Skåne som levererar den här tjänsten, har rätt att ändra, modifiera, lägga till eller ta bort

delar av dessa villkor. Det är ditt ansvar som användare att fortlöpande informera dig om eventuella förändringar av villkoren.
 
Som användare godkänner du användarvillkoren och kommer ej att publicera material som strider mot villkoren eller svensk lag. Har du frågor eller synpunkter på dessa användarvillkor ber vi dig vänligen att kontakta oss via webbansvarig@hasteniskane.se som är Ylva Wallström.

Regler för tjänstens olika delar
I hela Forumen får endast diskussioner föras inom de ämnen som anges under respektive rubrik.
Vid användande av tjänstens interna meddelandefunktion (PM) gäller samma regler som för e-post. Hästen i Skåne tar inget ansvar för användandet och har ingen möjlighet att granska eller ställa någon till svars för innehållet i de meddelanden som skickas mellan medlemmarna.
 
Ansvar för innehållet på tjänsten
Vi gör ingen förhandskontroll eller censur av den information som görs tillgänglig i Forumet kopplad
till webbplatsen.
Du svarar själv för det du publicerar. Hästen i Skåne ansvarar inte för något innehåll som du skapar eller lägger ut på tjänsten. Du som medverkar genom ditt medlemskap ansvarar själv för innehållet och du kan alltså ställas till svars för detta.
 
Den information du lägger ut vid användandet av tjänsten, i form av text och bilder skall vara på svenska, engelska eller de nordiska språken och får inte strida mot användarvillkoren eller svensk lag.

Informationen som läggs in vid användandet av tjänsten får t.ex. inte innehålla eller omfatta något av följande:
 - Diskriminering av folkgrupper, tex. på grund av ras, sexuell läggning eller handikapp.
 - Kränkningar eller hot mot personer eller grupper av personer, obsceniteter eller stötande material.
 - Brottslig verksamhet eller uppmaning till brott.
 - Brott mot tystnadsplikt.
 - Våldsskildring, barnpornografi eller annan pornografi.
 - Utpekande av andra personer som brottsliga eller annat förtal.
 - Brott mot Personuppgiftslagen (PUL) som syftar till att skydda människor mot att deras personliga
   integritet kränks när personuppgifter behandlas, t.ex. utlämnande av adresser, telefonnummer och
   e-postadresser. Det innebär bland annat att du under inga omständigheter i Forum får lägga ut
   kopior av epostmeddelanden eller personliga meddelanden från tjänstens interna meddelandetjänst
   (PM) som du fått från annan medlem eller utomstående om du inte har dennes uttryckliga tillstånd
   att publicera materialet.

- Reklam för kommersiella produkter, tjänster eller företag.
- Information eller reklam om pyramidspel, piratkopiering, kabel/satellit/tv-hack.

Material som är skyddat av Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk om denna inte ägs av dig själv eller Hästen i Skåne

Hästen i Skåne har möjlighet att radera material som bryter mot användarvillkoren, och kommer, om det visar sig vara nödvändigt att göra detta så fort som möjligt efter att det har kommit till vår kännedom.

Om du upptäcker information, inlägg eller bilder som du anser klart bryter mot användarvillkoren kan du göra en anmälan till webbansvarig@hasteniskane.se.

Om du gör en anmälan bör du skicka med kopia av, eller referens till materialet som bryter mot användarvillkoren samt uppgift om vem som lagt ut densamma. Hästen i Skåne har rätt att i efterhand granska all information som läggs ut i Forum, ta bort information, inlägg eller bilder som strider mot användarvillkoren.

Dina användaruppgifter
Dina användar- och medlemsuppgifter kommer aldrig att ges ut eller säljas till tredje part. Du är själv ansvarig för att till Hästen i Skåne ange korrekta användaruppgifter om dig själv när du registrerar dig som medlem eller stödjande medlem.

Det är inte tillåtet att ange falsk information om sig själv eller annan.
Du får inte använda andra medlemmars uppgifter för att logga in på en server eller ett konto som inte är avsett för dig som användare.

Det är bara du som får använda ditt konto på Hästen i Skåne. Du ansvarar alltid för ditt konto, oavsett om någon annan använt det, med eller utan din tillåtelse. Du ansvarar även för att lösenordet inte kommer ut och att ditt konto inte används felaktigt.

Användare skall agera som privatperson och aldrig i kommersiellt syfte om annat ej avtalats. Användarnamn får ej relatera till kommersiell verksamhet. Hästen i Skåne äger rätt att ändra användarnamn som uppenbart strider mot villkoren.

Vill du avsluta ditt användarkonto raderar vi på begäran alla dina personliga uppgifter. Vi raderar dock aldrig några inlägg i Forumet eftersom detta förstör innehållet och förståelsen av diskussionerna som förs och förts i de olika trådarna.

Samtycke enligt personuppgiftslagen (1998:204) och ändringar PUL 2.0
Hästen i Skåne som står bakom Forum Hästen i Skåne värnar om din personliga integritet. Vi följer självklart de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Endast ett fåtal personer som har särskild behörighet och som arbetar direkt med den här tjänsten har tillgång till dina lämnade uppgifter.

För att du ska kunna använda den här tjänsten måste vi behandla vissa personuppgifter. Behandlingen av personuppgifterna sker i enlighet med personuppgiftslagen. Genom att du registrerar dig som medlem/stödjande medlem samtycker du till att vi får behandla dina personuppgifter i enlighet med de ändamål som anges nedan. Om du inte samtycker till behandling av dina personuppgifter får du inte använda tjänsten och vi ber dig därför att inte registrera dig.
 
Dina personuppgifter kommer att behandlas och lagras för följande ändamål:
 - Inloggning och anslutning till respektive användarkonto.
 - Marknadsundersökningar för utveckling av tjänsten.

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter vidare till tredje part. Tredje part kommer aldrig att kunna skicka ut reklam direkt till medlemmar på Hästen i Skåne.

Personuppgiftsansvarig för den här tjänsten på Hästen i Skåne är Ylva Wallström och har du några frågor kring detta så är du välkommen att kontakta henne via e-post webbansvarig@hasteniskane.se.  Om du har ytterligare frågor angående personuppgiftslagen som vi inte kan besvara så kan du vända dig till Datainspektionen via datainspektionen@datainspektionen.se.

Cookies
Tjänsten utnyttjar så kallade cookies för att hålla information om de enskilda användarnas aktiviteter och underlätta användandet av tjänsten. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du ställa in din webbläsare så att den inte accepterar sidor som använder cookies. Detta kan dock medföra att du inte kan utnyttja tjänsten till fullo.

Brott mot användarvillkor, missbruk och avstängning
Brott mot användarvillkor eller missbruk av våra tjänster ger Hästen i Skåne rätt att stänga av och/eller radera medlemmens konto utan förvarning
 
Om vi görs uppmärksamma på att en medlem upprepat missköter sig, skickar vi dessutom en anmälan till användarens Internetleverantör. Dessa har stränga regler för vad deras kunder får och inte får göra när de är uppkopplade via deras tjänster. Bryter man mot dessa regler blir man normalt kontaktad av sin Internetleverantör och i värsta fall avstängd.

Om den information du publicerat på Hästen i Skåne skulle leda till skadeståndsskyldighet gentemot tredje man på grund av sitt innehåll eller på annat sätt är du skyldig att hålla portalansvarig och samarbetspartners till Hästen i Skåne skadeslösa.

Ändringar av tjänsten
Funktioner i tjänsten kan bytas ut och/eller förändras, utan att du kan göra tjänsteleverantören ansvarig för konsekvenserna av sådana förändringar.

Ansvarsfriskrivning
Tjänsten används helt på egen risk. Hästen i Skåne tar inget ansvar för inlägg i Forumet ej heller innehållet i de enskilda albumen, varje användare ansvarar för sitt eget material. Vi tar inget ansvar eller ger några garantier för riktigheten eller användbarheten i det som skrivs. Det som skrivs i
Forumet uttrycker skribentens åsikter vilket inte nödvändigtvis är detsamma som Hästen i Skånes.

 
Hästen i Skåne är under inga omständigheter ansvariga för skador eller förluster, indirekta eller direkta skador eller skador på grund av förlorad data, trasiga datorer, avbrott i verksamheten eller annat, orsakat av användandet av eller oförmåga att använda tjänsten.

Gällande rätt och domstol
Dessa regler och villkor skall bedömas enligt svensk lag och tvist i anledning av dem skall prövas av svensk allmän domstol.


Senaste annonser, köp & sälj


SOS-hästar


Kalender Hästen i Skåne


Nya medlemmar


Equi Tours är landets största arrangör av resor med inriktning på hästsport! Vi arrangerar årligen resor till...
Sjöbo kommun
Sjöbo kommun är en av Sveriges hästtätaste kommuner med ca 120 hästar per 1000 invånare. Sjöbo var den första...
Skånes Ridsportförbund
...
LRF Konsult
Vi arbetar med ekonomi och affärsutveckling. Hästföretag och lantbruk är två branscher där vi har...
Vellinge kommun
Vellinge kommun förknippas ofta med Falsterbo Horse show, en internationell hästtävling som lockar ryttare av...
Hush Kristianstad
Regiondjursjukhuset


Equi tours Hästbrev