Träff på Arbetsförmedlingen med hästföretagare

bild_hastjobbrvinnare1-520x388

I samverkan med Arbetsförmedlingen arrangerade vi ett möte för hästföretagare på AF:s kontor i Ängelholm. Ett tio-tal hästföretagare deltog och fick information från AF beträffande de olika anställningsmöjligheter som kan erbjudas. Vi diskuterade också mycket de kravprofiler som ställs från arbetsgivarnas sida.Här var de flesta överens om att tiderna har … Läs mer

Nya hemsidan

Startsida

Här är den nya hemsidan! Vi kommer under en övergångsperiod ha båda hemsidorna ute på nätet. Den nya hemsidan utgår från Hästen i Skånes nuvarande fokusområden, med delvis nytt innehåll och under hela hösten kommer detta att byggas ut. Hästen i Skåne satsar ytterligare på just den Skånska hästverksamheten. När det … Läs mer

HUT – Hästunderstödd terapi

Skulason

Vad är HUT? När man använder hästen och dess miljö i behandlande arbete är det hästunderstödd terapi. Denna form av terapi används inom hälso- och sjukvård, psykosocial arbete och specialpedagogik. För att använda HUT bör man ha en grundutbildning inom ovannämnda verksamhetsområden med eget behandlings- eller pedagogiskt ansvar samt en tilläggskompetens … Läs mer

Naturunderstödd rehabilitering

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fysisk och psykisk rehabilitering med hjälp av hästar räknas också in under begreppet naturunderstödd rehabilitering. Vid Hästen i Skånes nätverksträffar har det visats stort intresse för rehabilitering med häst. Hästen i Skåne vill nu undersöka intresset för att erbjuda denna form av rehabilitering, samla information om befintlig verksamhet och möjligheter och … Läs mer

Hästen som kommunalarbetare

Hästar som kommunarbetare som hållbart och miljövänligt komplement till många av dagens kommunala uppgifter i samhället kan vara ett alternativ i framtiden. Hästen är på återtåg som del i vår samhällsutveckling, men nu inte på landsbygden utan i vår stadsbebyggelse. I ett tvärvetenskapligt aktionsforskningsprojekt för hållbar stadsutveckling ska SLU Alnarp … Läs mer

Ridledsföreningar i Skåne

Vellinge3352 (2)

Hästen i Skåne arbetar för att  stärka hästbranschen i Skåne. Tillgång till bra och trafiksäkra ridvägar är en viktig del när det gäller all form av hästverksamhet. På såväl privat hobbynivå som inom kommersiell verksamhet är ridsäkerheten en viktig faktor. Därför är ridleder och ridslingor en av Hästen i Skånes prioritering. I åkerlandskapet kan … Läs mer