Allmänt om djurskydd

Alla hästar omfattas av djurskyddslagen och föreskrifter gällande djurhållning. Bestämmelserna är till för att hästar ska må bra och kunna bete sig på ett naturligt sätt. Bestämmelserna gällande hästhållning ligger på en lägstanivå för att hästarna ska må bra.

Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för att djurskyddslagen och är samordnare för djurskyddet i hela Sverige.

Länsstyrelsen i Skåne har ansvaret för djurskyddskontrollen i Skåne län. Djurskyddskontrollen är placerad i Kristianstad, där också länsveterinär och juridisk expertis finns. Anmälan om vanvård av djur görs till tel 040/044-25 23 50 eller via e-post till djurskydd.skane@lansstyrelsen.se. Akuta ärenden utanför kontorstid hänvisas till polisen tel 114 14. Observera att anmälningar som görs via e-post blir registrerade som offentlig handling. Den som vill göra anmälan om vanvård anonymt ska göra sin anmälan via telefon.


Senaste annonser, köp & sälj


SOS-hästar


Kalender Hästen i Skåne


Nya medlemmar

Sjöbo kommun
Sjöbo kommun är en av Sveriges hästtätaste kommuner med ca 120 hästar per 1000 invånare. Sjöbo var den första...
LRF Konsult
Vi arbetar med ekonomi och affärsutveckling. Hästföretag och lantbruk är två branscher där vi har...
Skånes Ridsportförbund
...

Equi Tours är landets största arrangör av resor med inriktning på hästsport! Vi arrangerar årligen resor till...
Vellinge kommun
Vellinge kommun förknippas ofta med Falsterbo Horse show, en internationell hästtävling som lockar ryttare av...
Hush Kristianstad
Regiondjursjukhuset


Equi tours Hästbrev