Så fungerar djurskyddet

Jordbruksverket (SJV) är ansvarande myndighet gällande djurskyddslagen.
SJV:s uppdrag är att samordna djurskyddet och djurskyddskontrollen i landet
och att vägleda länsstyrelser och kommuner i det arbetet. Länsstyrelserna utför djurskyddskontrollerna. Läs mer!


 Djurskyddslagens grundläggande bestämmelser är att djur ska behandlas väl, skyddas mot sjukdomar och inte utsättas för onödigt lidande.  Djur ska också hållas på ett sätt som gör att de kan leva ett så naturligt liv som möjligt. 

Länsstyrelsens djurskyddsavdelning kontrollerar djurstallar och anläggningar där det finns djur, kontrollerar djurens hälsa och beslutar om åtgärder och omhändertagande vid misskötsel. 2011 gjordes 14 500 djurskyddskontroller i hela landet, vilket är en ökning med 13 procent. Hälften av kontrollerna gjordes efter att en anmälan kommit in. 

2011 genomfördes 370 normalkontroller av djurskyddsinspektörerna i Skåne. Det är nästan en fördubbling mot antalet kontroller 2010. Målsättningen för 2012 är att 500 normalkontroller ska genomföras.

Förra året, 2011, minskade antalet anmälningskontroller från 941 till 659. Minskningen beror på något färre anmälningar och effektivare behandling av ärendena där högprioriterade ärenden besökts medan lågprioriterade ärenden klarats av bl.a. via telefonkontakter.

10 hästar omhändertogs av myndigheterna 2011.





Senaste annonser, köp & sälj


SOS-hästar


Kalender Hästen i Skåne


Nya medlemmar

Skånes Ridsportförbund
...
Sjöbo kommun
Sjöbo kommun är en av Sveriges hästtätaste kommuner med ca 120 hästar per 1000 invånare. Sjöbo var den första...

Equi Tours är landets största arrangör av resor med inriktning på hästsport! Vi arrangerar årligen resor till...
Vellinge kommun
Vellinge kommun förknippas ofta med Falsterbo Horse show, en internationell hästtävling som lockar ryttare av...
LRF Konsult
Vi arbetar med ekonomi och affärsutveckling. Hästföretag och lantbruk är två branscher där vi har...
Hush Kristianstad
Regiondjursjukhuset


Equi tours Hästbrev