Välkommen till Hästen i Skåne!

Viktigt!

Ammajouren tel. 073-314 13 16 Regiondjursjukhuset Helsingborg, jour dygnet runt, tel 073-314 13 16. Distriktsveterinärerna har jour dygnet runt. Klicka på bilden för att hitta närmaste klinik. Giftinformationscentralen tel. 010-456 67 00. När det är akut ring 112 och begär giftinformation. Djurambulansen tel. 042-21 11 18, Jour tel. 040-67 69 224, 042-18 15 18.

Branschdag för Skånsk hästnäring

Drygt 130 deltagare samlades på EMV Stainless & Stables i Everlöv, Sjöbo den 8 september när Hästen i Skåne och Sjöbo kommun arrangerade Skånes första branschdag för hästnäringen. Nu arbetar vi med att sammanställa alla idéer, synpunkter, tankar och förslag som vi fick in på branschdagen. Det kommer en rapport och sammanställning så fort vi är klara. Det är en hel del att gå igenom och det är vi glada för. Det blir en stabil grund att arbeta vidare på och en strategi för Skånsk hästnäring är ett av de resultat vi det ska leda till.

Hästsverige - när du behöver kunskap

Kunskapssajten HästSverige är webbsidan för dig som vill få bättre och djupare kunskap om hästar. HästSverige ger dig fakta som du kan lita på, redovisar senaste forskningen och nyheter. Texterna är baserade på forskning och beprövad erfarenhet. Här finns aktuell information om avel & uppfödning, skötsel & hantering, foder & vatten, stall & hage, skador, sjukdomar, häst & människa.

Från Facebook