Välkommen till Hästen i Skåne!

Hästen i Skåne är en ideell förening som arbetar för Skånsk hästnäring och landsbygd. Vi planerar Skånsk Hästnäringsdag i september 2018. Arbetet pågår för att ta fram en utvecklingsplan för Skånska hästkrafter. Vill du vara med? Bli medlem? Kontakta oss!

Hästen i Skåne är en ideell förening som arbetar för Skånsk hästnäring och landsbygd. Vi planerar Skånsk Hästnäringsdag i september 2018. Arbetet pågår för att ta fram en utvecklingsplan för Skånska hästkrafter. Vill du vara med? Bli medlem? Kontakta oss!

Hästen i Skåne är en ideell förening som arbetar för Skånsk hästnäring och landsbygd. Vi planerar Skånsk Hästnäringsdag i september 2018. Arbetet pågår för att ta fram en utvecklingsplan för Skånska hästkrafter. Vill du vara med? Bli medlem? Kontakta oss!

Hästen i Skåne är en ideell förening som arbetar för Skånsk hästnäring och landsbygd. Vi planerar Skånsk Hästnäringsdag i september 2018. Arbetet pågår för att ta fram en utvecklingsplan för Skånska hästkrafter. Vill du vara med? Bli medlem? Kontakta oss!

Från Facebook

Ett händelserikt år

Skånes häststrategi presenteras vid Hästen i Skånes årliga nätverksträff den 6 februari. Då är den tryckt och klar. Information om tid och plats kommer. Notera också att den 6 september 2018 är det åter dags för Skånsk Hästnäringsdag. 2017 har varit ett intensivt år för Hästen i Skånes verksamhet med många aktiviteter och projekt. Året började med nätverksträff och uppföljning av den allra första Hästnäringsdagen. Många spännande idéer diskuterades och resulterade i bl. a i att två avelsseminarier genomförts under året. De första stegen mot ett pilotanläggning för avelsutveckling har tagits. Flera innovationsträffar har genomförts i arbetet med att ta fram en skånsk hästnäringsstrategi och nu är arbetet med denna inne i slutfasen. I september genomfördes för andra året Skånsk Hästnäringsdag. Hästen i Skåne tackar samarbetspartners och hästföretagare som stöttat på många olika sätt och därmed också driver skånsk hästnäring framåt.

Hästsverige - när du behöver kunskap

Kunskapssajten HästSverige är webbsidan för dig som vill få bättre och djupare kunskap om hästar. HästSverige ger dig fakta som du kan lita på, redovisar senaste forskningen och nyheter. Texterna är baserade på forskning och beprövad erfarenhet. Här finns aktuell information om avel & uppfödning, skötsel & hantering, foder & vatten, stall & hage, skador, sjukdomar, häst & människa.