Strategi för skånsk hästnäring 2018-2020

 

Under 2017 arbetade Hästen i Skåne tillsammans med Innovationscenter för Landsbygden med att ta fram en strategi för Skånsk hästnäring, med finansiellt stöd från Region Skåne, Hästnäringens Nationella Stiftelse, Flyinge AB och Jägersro Trav.

Skånsk hästnäring är omfattande och anses nationellt ledande inom sport, avel, uppfödning och utbildning. Näringen är dessutom under kontinuerlig tillväxt inom flera vitt skilda områden, vilket ger ett ökat behov av samverkan och erfarenhetsutbyte inom näringen och med det omgivande samhället.

För att synliggöra Skånes hästnäring och dess utvecklingspotential tog Hästen i Skåne initiativet till en gemensam strategi för Skånsk hästnäring 2018-2020.

Läs hela strategin här!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.