Årsmötet avslutade 2016 och startade 2017

Året inleddes med att ett internt utvecklingsarbete avslutades, vilket resulterade i framtagandet av
en Verksamhetsplan för 2016 – 2018. Verksamhetsplanen tydliggör föreningens uppdrag:
Hästen i Skåne ideell förening skall arbeta för att synliggöra och utveckla skånsk hästnäring,
samt bidra till en levande landsbygd.
Hästen i Skåne skall verka för regional samverkan mellan hästorganisationer och hästföretag i
Skåne för att stimulera utveckling, gemenskap, samt informations och kunskapsutbyte.

Det första projektet som föreningen började arbeta med var ”Skånes hästnäringsdag 2016 –
en pilot”.
Under våren bjöd Hästen i Skåne tillsammans med partners; Sjöbo kommun, Hästnäringens
Nationella Stiftelse (HNS) och LRF in till den första branschdagen, den 8 september 2016,
som genomförts för skånsk hästnäring. Kommuner, myndigheter, företag och aktiva inom
hästnäringen samlades för en inspirerande heldag på EMV Stainless & Stables i Blentarp.
150 deltagare närvarade och bjöds på ett brett program. Bland annat bjöds deltagarna på
företagspresentationer av Lutfi Kolgjini och Anna Bråkenhielm, samt på en branschmässa
med ca 15 utställare.
Efter genomgången utvärdering av piloten beslutade föreningen att arbetet med att etablera en
Svensk hästnäringsdag skulle fortsätta under 2017.

Under hösten påbörjade föreningen arbetet med ytterligare ett föreningsprojekt.
I projektet ”Kvalitetssäkrad avel och uppfödning” skall Hästen i Skåne verka för
framtidsvisionen att Sverige 2030 attraherar penningstarka utländska uppfödare som vill föda
upp värdefulla unghästar i Skåne. För att denna vision skall kunna bli en realitet måste svensk
avel, reproduktion och hästuppfödning hålla internationell spetskvalitet. Dessutom måste
metoder ha utvecklats för kvalitetscertifiering så att skånskuppfödda hästar kan
varudeklareras i detalj för att ge ökad trovärdigt i samband vid försäljning.

Föreningen har under året genomfört ett uppdrag åt Sjöbo kommun för hjälp med att ta fram
en Leaderansökan för genomförande av ett ”Hästturismprojekt i sydöstra Skåne”.
Leaderansökan blev beviljad under hösten 2016. Uppdraget genomfördes av föreningens
verksamhetsledare och ingick inte i det ordinarie verksamhetsledaruppdraget.

I december fick föreningen det positiva beskedet att Stiftelsen för svensk hästnäring (HNS),
Flyinge AB, Jägersro trav och Region Skåne tillsammans finansierar framtagandet av en
utvecklingsplan för skånsk hästnäring.

För verksamhetsåret 2017 valdes vid årsmötet styrelse enligt följande:

Valda vid årsmötet 2017
Ordförande
: Per Håkanson, LRF Skåne, e-post
Ledamöter:
Ingvar Fredricson, Stiftelsen för svensk djursjukvård
Kerstin Petersson-Brodda, Jägersro Trav & Galopp
Lisa Höines, Evedensia
Emelie Nilsson, uppfödare
Tommie Eriksson, Westernryttarna i Skåne
Anna-Karin Nilsson, Flyinge
Hrafnkell Karlsson, Valleröds Islandshäst
Valberedning: Ewa-Marie Rellman, LRF Skåne, Gun Kristoffersson Sk RF och Lislott Andersson, Humlamaden Rehab.

Avgående styrelsemedlemmarna Anna Rogell, Jägersro och Håkan Ahrsjö-Pettersson, Evidensia avtackades.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.