Strategi för skånsk hästnäring 2018-2020

 

Under 2017 arbetade Hästen i Skåne tillsammans med Innovationscenter för Landsbygden med att ta fram en strategi för Skånsk hästnäring, med finansiellt stöd från Region Skåne, Hästnäringens Nationella Stiftelse, Flyinge AB och Jägersro Trav.

Skånsk hästnäring är omfattande och anses nationellt ledande inom sport, avel, uppfödning och utbildning. Näringen är dessutom under kontinuerlig tillväxt inom flera vitt skilda områden, vilket ger ett ökat behov av samverkan och erfarenhetsutbyte inom näringen och med det omgivande samhället.

För att synliggöra Skånes hästnäring och dess utvecklingspotential tog Hästen i Skåne initiativet till en gemensam strategi för Skånsk hästnäring 2018-2020.

Läs hela strategin här!

LRF bjuder in till stormöte om torkan

Balar_2011

Viktigt! Stormöte den 19 juli!

LRF Skåne bjuder in till stormöte kring torkan torsdagen den 19 juli, kl 18.00 på Övedskloster, Sjöbo för att ge mer information om marknaden, aktuella läget, träffas och prata samt skapa kontakter.
Foderhjälpen 2018 är en facebookgrupp som hjälper köpare och säljare av grovfoder och bete att hitta varandra.

Nätverksträff på Hästrundan

breddare

Hästen i Skåne bjuder in till nätverks- och informationsträff den 14 juni kl 17.30 på biografen Flora i Sjöbo i samband med Hästrundan Österlen och vänner den 14-17 juni. Skånsk häststrategi kommer att presenteras, information om det fortsatta arbetet med strategin under kommande år, information om höstens Hästnäringsdag och andra aktuella frågor för den skånska hästverksamheten står på programmet.
Skånsk häststrategi har tagits fram med bidrag från Region Skåne, Hästnäringens Nationella stiftelse, Jägersro Trav & Galopp, Flyinge AB, LRF och många fler.

Hästen i människans tjänst – förändrad roll och betydelse för landskapet
Kl 18.45 presenterar Karen Lagercrantz sin studie av hur hästen påverkar landsbygden och landskapet i dag och i morgon. Studien är samlad i skrift, som också finns med på Flora.
Studien har genomförts med bidrag av Skånes Miljövårdsfond.
Hästen bidrar till att en ny grupp människor väljer att bosätta sig på landsbygden. Större och mindre konflikter kring markanvändning och ridning kan uppstå när stadsbon möter lantbrukaren. Denna kvalitativa studie visar, med hästen som exempel, hur olika aspekter av begreppet landskapssyn möts. Den besvarar frågor om 1) mentaliteten hos de boende på landsbygden håller på att förändras 2) landskapet utvecklas mot hållbarhet 3) hur en grön tillväxt kan åstadkommas. I skriften varvas teoretiskt inriktade reflektioner med handfasta praktiska rekommendationer och framtidsvisioner. Den kan med fördel läsas av lantbrukare, kommunala planerare, kommunekologer och forskare samt övriga medintresse för hästfrågor, beträdor och ridleder.

Hidalgo

Träffen avslutas strax före kl 19.00 då biografen Flora bjuder på hästfilmen Hidalgo med Viggo Mortensen.

 

Politiker och tjänstemän informeras om Skånsk hästnäring

Hästen i Skåne, Evidensia Specialistsjukhus och LRF välkomnar fredagen den 25 maj skånska

politiker och tjänstemän till Helsingborg till ett informationsmöte om den skånska hästnäringens

stora utvecklingspotential. Vi börjar klockan 12.30 med kaffe och räksmörgås i djursjukhusets

föreläsningssal.

Anmäl deltagande, senast 23 maj till:

Annethe Yng, VL, Hästen i Skåne ideell förening, annethe.yng@live.se

Microsoft Word - Hästen i Skåne bjuder in tjänstemän

Dialogforum om hästnäringens utveckling i Lundaland

Kävlinge kommun bjuder in dig och din organisation till dialogmöte om hur vi kan

utveckla hästnäringen i Lundaland tillsammans. Ska vi bilda ett gemensamt Hästnäringsforum?

Utveckla en Ridled i Lundaland? Starta ett Hästturistprojekt? Utnyttja möjligheten att söka

Leaderfinansiering?

Anmälan deltagande senast två dagar innan på: https://simplesignup.se/event/126110

Microsoft Word - Hästnäringsforum Lundaland.xlsx

Strategi för skånsk hästnäring 2018-2020

breddare

Skånsk hästnäring är omfattande och anses nationellt ledande inom sport, avel, uppfödning och utbildning. Näring är dessutom under kontinuerlig tillväxt på flera vitt skilda områden, vilket resulterat i att vi ser ett ökat behov av samverkan och erfarenhetsutbyte både inom näringen med omgivande samhälle. För att synliggöra Skånes hästnäring och dess utvecklingspotential har Hästen i Skåne tagit initiativ till en gemensam Strategi för skånsk hästnäring 2018-2020.

Hästen i Skåne riktar ett stort tack till alla som medverkat i framtagandet av Strategi för skånsk hästnäring 2018-2020: Hästnäringens Nationella Stiftelse, Jägersro Trav & Galopp, Flyinge AB, Region Skåne, LRF, LRF Häst, LRF Konsult, Swedish Warmblood Association, Sveriges Lantbruksuniversitet, Stiftelsen för Svensk Djursjukvård, Bollerup, Sjöbo kommun, Innovationscenter för Landsbygden, Kävlinge kommun och alla de företag, organisationer och privatpersoner som bidragit med engagemang och idéer på Skånsk Hästnäringsdag och på genomförda Innovation Camps under 2017. Speciellt tack riktar vi till våra finansiärer: Hästnäringens Nationella Stiftelse, Region Skåne, Flyinge AB och Jägersro Trav & Galopp.

Här kan du läsa Strategi för Skånsk Hästnäring 2018 – 2020!

Finns också tryckt format och kan bl a erhållas vid årsmötet den 24 april på Jägersro eller nätverksträff på biografen Flora i Sjöbo den 14 juni kl 17.30 i samband med Hästrundan Sydöstra Skåne och visning av hästfilmen Hidalgo.

Nätverksträff framflyttad

Nu är den tryckt och klar – Strategi för skånsk hästnäring 2018-2020!

Nätverksträffen den 6 februari flyttas fram. Det är inte lätt att få alla på plats rätt dag och rätt tid på en lämplig plats. Därför tvingas vi flytta fram Hästen i Skånes nätverksträff, där vi tillsammans med partners och finansiärer bl a presenterar Strategi för skånsk hästnäring 2018-2020 och hur vi går från tanke till verkstad för en stark nästnäring och expansiv hästverksamhet i Skåne. Så snart vi fått ihop alla strategins medarbetare och hittat en lämplig plats så återkommer vi och ser fram emot att äntligen få träffas.

Notera också att den 6 september 2018 är det åter dags för Skånsk Hästnäringsdag. Information om dagen, program, tider m.m. kommer löpande under våren.

Välkomna!

Välkommen till avelsseminarium II

Hästen i Skåne arbetar med att utveckla en framtidsvision för en kvalitetscertifierad anläggning för avel, reproduktionsteknologi och uppfödning av svenska sporthästar. I maj arrangerades ett första avelsseminarium och nu är det dags för del två, med fokus på ny teknik inom hästreproduktionen, Embryo-transfer, Ovum Pick Up & ICSI mm.

Föreläsare är Denis Necchi, Italien, Görel Nyman, Ingvar Fredricson, Kerstin Darenius m.fl.

Seminariet arrangeras tillsammans med Svensk stuteriveterinärförening.

Seminariet genomförs i Sjöbo, på biografen Flora den 21 oktober kl 8.30-14.30 och kostar 500 kr inkl kaffe och lunch på Sjöbo Gästgifveri.

Se program nedan!

Välkomna att anmäla, senast den 16 oktober till annethe.yng@live.se.

(Microsoft Word - Inbjudan avelsseminarium Sj366bo 2017-10-21.d

Årsmötet avslutade 2016 och startade 2017

Året inleddes med att ett internt utvecklingsarbete avslutades, vilket resulterade i framtagandet av
en Verksamhetsplan för 2016 – 2018. Verksamhetsplanen tydliggör föreningens uppdrag:
Hästen i Skåne ideell förening skall arbeta för att synliggöra och utveckla skånsk hästnäring,
samt bidra till en levande landsbygd.
Hästen i Skåne skall verka för regional samverkan mellan hästorganisationer och hästföretag i
Skåne för att stimulera utveckling, gemenskap, samt informations och kunskapsutbyte.

Det första projektet som föreningen började arbeta med var ”Skånes hästnäringsdag 2016 –
en pilot”.
Under våren bjöd Hästen i Skåne tillsammans med partners; Sjöbo kommun, Hästnäringens
Nationella Stiftelse (HNS) och LRF in till den första branschdagen, den 8 september 2016,
som genomförts för skånsk hästnäring. Kommuner, myndigheter, företag och aktiva inom
hästnäringen samlades för en inspirerande heldag på EMV Stainless & Stables i Blentarp.
150 deltagare närvarade och bjöds på ett brett program. Bland annat bjöds deltagarna på
företagspresentationer av Lutfi Kolgjini och Anna Bråkenhielm, samt på en branschmässa
med ca 15 utställare.
Efter genomgången utvärdering av piloten beslutade föreningen att arbetet med att etablera en
Svensk hästnäringsdag skulle fortsätta under 2017.

Under hösten påbörjade föreningen arbetet med ytterligare ett föreningsprojekt.
I projektet ”Kvalitetssäkrad avel och uppfödning” skall Hästen i Skåne verka för
framtidsvisionen att Sverige 2030 attraherar penningstarka utländska uppfödare som vill föda
upp värdefulla unghästar i Skåne. För att denna vision skall kunna bli en realitet måste svensk
avel, reproduktion och hästuppfödning hålla internationell spetskvalitet. Dessutom måste
metoder ha utvecklats för kvalitetscertifiering så att skånskuppfödda hästar kan
varudeklareras i detalj för att ge ökad trovärdigt i samband vid försäljning.

Föreningen har under året genomfört ett uppdrag åt Sjöbo kommun för hjälp med att ta fram
en Leaderansökan för genomförande av ett ”Hästturismprojekt i sydöstra Skåne”.
Leaderansökan blev beviljad under hösten 2016. Uppdraget genomfördes av föreningens
verksamhetsledare och ingick inte i det ordinarie verksamhetsledaruppdraget.

I december fick föreningen det positiva beskedet att Stiftelsen för svensk hästnäring (HNS),
Flyinge AB, Jägersro trav och Region Skåne tillsammans finansierar framtagandet av en
utvecklingsplan för skånsk hästnäring.

För verksamhetsåret 2017 valdes vid årsmötet styrelse enligt följande:

Valda vid årsmötet 2017
Ordförande
: Per Håkanson, LRF Skåne, e-post
Ledamöter:
Ingvar Fredricson, Stiftelsen för svensk djursjukvård
Kerstin Petersson-Brodda, Jägersro Trav & Galopp
Lisa Höines, Evedensia
Emelie Nilsson, uppfödare
Tommie Eriksson, Westernryttarna i Skåne
Anna-Karin Nilsson, Flyinge
Hrafnkell Karlsson, Valleröds Islandshäst
Valberedning: Ewa-Marie Rellman, LRF Skåne, Gun Kristoffersson Sk RF och Lislott Andersson, Humlamaden Rehab.

Avgående styrelsemedlemmarna Anna Rogell, Jägersro och Håkan Ahrsjö-Pettersson, Evidensia avtackades.