Nu släpper vi ut hästarna!

Hästen i Skåne driver ett antal prioriterade utvecklingsprojekt varav ett är ”Positionera Skåne som en region för avel och uppfödning i framkant.” Enligt väl beprövad erfarenhet bör föl och unghästar ha möjlighet att röra sig i frihet på stora, kuperade arealer med skiftande underlag för att bli hållbara som vuxna. Den uppfattningen stöds nu också av forskning. Samband mellan belastning och utveckling av olika delar av rörelseapparaten har analyserats liksom att det finns ett direkt samband mellan den yta som hästar disponerar och hur mycket de rör sig.

I maj startar vi därför ett pilotprojekt genom att släppa några ett- och tvååriga blivande hopphästar i Skånes största naturreservat på Brösarps Backar för att inleda en studie av hur växande hästar påverkas av att kunna röra sig i frihet på verkligt stora kuperade marker med varierande underlag.

Med tanke på hur dyra tävlingshästar är så har hållbarhetsproblematiken fått högsta prioritet. Sverige kan komma att få en stor konkurrensfördel eftersom vi, till skillnad från uppfödare i många andra länder, har riklig tillgång till marker som lämpar sig för naturlig hästuppfödning.

De blivande tävlingshästarna släpps tillsammans med en flock islandshästar i blandade åldrar, från föl till äldre avelsston. Terrängen med höjdskillnader upp till nästan 100 meter och naturligt rinnande vatten injuder till att hästarna rör sig mycket och sammansättningen av flocken gör att de utvecklar sitt sociala beteende på ett bra sätt.

För att uppfödare skall våga släppa ut sina värdefulla unghästar på sådana marker krävs att man enkelt kan upptäcka sjuka eller skadade hästar samt slå larm vid stöldförsök. Vi kommer därför även att testa system för övervakning under sommaren.

Hästarna som släpps är ett antal ett- och tvååriga ston med internationell topphärstamning för hoppning, samt ett 30-tal islandshästar från Magnus Skulasson, Brösarpsgården

Välkommen på hästsläpp, Brösarpsgården 15 maj kl. 17!

Hästen i Skåne vill bidra till att lyfta vikten av fysisk aktiv sporthästuppfödning för fler hållbara hästar. Agria Djurförsäkring medverkar i pilotprojektet som en del av det långsiktiga   #stoppahältan. Läs mer här.

Strategi för skånsk hästnäring 2018-2020

 

Under 2017 arbetade Hästen i Skåne tillsammans med Innovationscenter för Landsbygden med att ta fram en strategi för Skånsk hästnäring, med finansiellt stöd från Region Skåne, Hästnäringens Nationella Stiftelse, Flyinge AB och Jägersro Trav.

Skånsk hästnäring är omfattande och anses nationellt ledande inom sport, avel, uppfödning och utbildning. Näringen är dessutom under kontinuerlig tillväxt inom flera vitt skilda områden, vilket ger ett ökat behov av samverkan och erfarenhetsutbyte inom näringen och med det omgivande samhället.

För att synliggöra Skånes hästnäring och dess utvecklingspotential tog Hästen i Skåne initiativet till en gemensam strategi för Skånsk hästnäring 2018-2020.

Läs hela strategin här!

LRF bjuder in till stormöte om torkan

Balar_2011

Viktigt! Stormöte den 19 juli!

LRF Skåne bjuder in till stormöte kring torkan torsdagen den 19 juli, kl 18.00 på Övedskloster, Sjöbo för att ge mer information om marknaden, aktuella läget, träffas och prata samt skapa kontakter.
Foderhjälpen 2018 är en facebookgrupp som hjälper köpare och säljare av grovfoder och bete att hitta varandra.

Nätverksträff på Hästrundan

breddare

Hästen i Skåne bjuder in till nätverks- och informationsträff den 14 juni kl 17.30 på biografen Flora i Sjöbo i samband med Hästrundan Österlen och vänner den 14-17 juni. Skånsk häststrategi kommer att presenteras, information om det fortsatta arbetet med strategin under kommande år, information om höstens Hästnäringsdag och andra aktuella frågor för den skånska hästverksamheten står på programmet.
Skånsk häststrategi har tagits fram med bidrag från Region Skåne, Hästnäringens Nationella stiftelse, Jägersro Trav & Galopp, Flyinge AB, LRF och många fler.

Hästen i människans tjänst – förändrad roll och betydelse för landskapet
Kl 18.45 presenterar Karen Lagercrantz sin studie av hur hästen påverkar landsbygden och landskapet i dag och i morgon. Studien är samlad i skrift, som också finns med på Flora.
Studien har genomförts med bidrag av Skånes Miljövårdsfond.
Hästen bidrar till att en ny grupp människor väljer att bosätta sig på landsbygden. Större och mindre konflikter kring markanvändning och ridning kan uppstå när stadsbon möter lantbrukaren. Denna kvalitativa studie visar, med hästen som exempel, hur olika aspekter av begreppet landskapssyn möts. Den besvarar frågor om 1) mentaliteten hos de boende på landsbygden håller på att förändras 2) landskapet utvecklas mot hållbarhet 3) hur en grön tillväxt kan åstadkommas. I skriften varvas teoretiskt inriktade reflektioner med handfasta praktiska rekommendationer och framtidsvisioner. Den kan med fördel läsas av lantbrukare, kommunala planerare, kommunekologer och forskare samt övriga medintresse för hästfrågor, beträdor och ridleder.

Hidalgo

Träffen avslutas strax före kl 19.00 då biografen Flora bjuder på hästfilmen Hidalgo med Viggo Mortensen.

 

Politiker och tjänstemän informeras om Skånsk hästnäring

Hästen i Skåne, Evidensia Specialistsjukhus och LRF välkomnar fredagen den 25 maj skånska

politiker och tjänstemän till Helsingborg till ett informationsmöte om den skånska hästnäringens

stora utvecklingspotential. Vi börjar klockan 12.30 med kaffe och räksmörgås i djursjukhusets

föreläsningssal.

Anmäl deltagande, senast 23 maj till:

Annethe Yng, VL, Hästen i Skåne ideell förening, annethe.yng@live.se

Microsoft Word - Hästen i Skåne bjuder in tjänstemän

Dialogforum om hästnäringens utveckling i Lundaland

Kävlinge kommun bjuder in dig och din organisation till dialogmöte om hur vi kan

utveckla hästnäringen i Lundaland tillsammans. Ska vi bilda ett gemensamt Hästnäringsforum?

Utveckla en Ridled i Lundaland? Starta ett Hästturistprojekt? Utnyttja möjligheten att söka

Leaderfinansiering?

Anmälan deltagande senast två dagar innan på: https://simplesignup.se/event/126110

Microsoft Word - Hästnäringsforum Lundaland.xlsx