Välkommen till avelsseminarium II

Hästen i Skåne arbetar med att utveckla en framtidsvision för en kvalitetscertifierad anläggning för avel, reproduktionsteknologi och uppfödning av svenska sporthästar. I maj arrangerades ett första avelsseminarium och nu är det dags för del två, med fokus på ny teknik inom hästreproduktionen, Embryo-transfer, Ovum Pick Up & ICSI mm.

Föreläsare är Denis Necchi, Italien, Görel Nyman, Ingvar Fredricson, Kerstin Darenius m.fl.

Seminariet arrangeras tillsammans med Svensk stuteriveterinärförening.

Seminariet genomförs i Sjöbo, på biografen Flora den 21 oktober kl 8.30-14.30 och kostar 500 kr inkl kaffe och lunch på Sjöbo Gästgifveri.

Se program nedan!

Välkomna att anmäla, senast den 16 oktober till annethe.yng@live.se.

(Microsoft Word - Inbjudan avelsseminarium Sj366bo 2017-10-21.d

Årsmötet avslutade 2016 och startade 2017

Året inleddes med att ett internt utvecklingsarbete avslutades, vilket resulterade i framtagandet av
en Verksamhetsplan för 2016 – 2018. Verksamhetsplanen tydliggör föreningens uppdrag:
Hästen i Skåne ideell förening skall arbeta för att synliggöra och utveckla skånsk hästnäring,
samt bidra till en levande landsbygd.
Hästen i Skåne skall verka för regional samverkan mellan hästorganisationer och hästföretag i
Skåne för att stimulera utveckling, gemenskap, samt informations och kunskapsutbyte.

Det första projektet som föreningen började arbeta med var ”Skånes hästnäringsdag 2016 –
en pilot”.
Under våren bjöd Hästen i Skåne tillsammans med partners; Sjöbo kommun, Hästnäringens
Nationella Stiftelse (HNS) och LRF in till den första branschdagen, den 8 september 2016,
som genomförts för skånsk hästnäring. Kommuner, myndigheter, företag och aktiva inom
hästnäringen samlades för en inspirerande heldag på EMV Stainless & Stables i Blentarp.
150 deltagare närvarade och bjöds på ett brett program. Bland annat bjöds deltagarna på
företagspresentationer av Lutfi Kolgjini och Anna Bråkenhielm, samt på en branschmässa
med ca 15 utställare.
Efter genomgången utvärdering av piloten beslutade föreningen att arbetet med att etablera en
Svensk hästnäringsdag skulle fortsätta under 2017.

Under hösten påbörjade föreningen arbetet med ytterligare ett föreningsprojekt.
I projektet ”Kvalitetssäkrad avel och uppfödning” skall Hästen i Skåne verka för
framtidsvisionen att Sverige 2030 attraherar penningstarka utländska uppfödare som vill föda
upp värdefulla unghästar i Skåne. För att denna vision skall kunna bli en realitet måste svensk
avel, reproduktion och hästuppfödning hålla internationell spetskvalitet. Dessutom måste
metoder ha utvecklats för kvalitetscertifiering så att skånskuppfödda hästar kan
varudeklareras i detalj för att ge ökad trovärdigt i samband vid försäljning.

Föreningen har under året genomfört ett uppdrag åt Sjöbo kommun för hjälp med att ta fram
en Leaderansökan för genomförande av ett ”Hästturismprojekt i sydöstra Skåne”.
Leaderansökan blev beviljad under hösten 2016. Uppdraget genomfördes av föreningens
verksamhetsledare och ingick inte i det ordinarie verksamhetsledaruppdraget.

I december fick föreningen det positiva beskedet att Stiftelsen för svensk hästnäring (HNS),
Flyinge AB, Jägersro trav och Region Skåne tillsammans finansierar framtagandet av en
utvecklingsplan för skånsk hästnäring.

För verksamhetsåret 2017 valdes vid årsmötet styrelse enligt följande:

Valda vid årsmötet 2017
Ordförande
: Per Håkanson, LRF Skåne, e-post
Ledamöter:
Ingvar Fredricson, Stiftelsen för svensk djursjukvård
Kerstin Petersson-Brodda, Jägersro Trav & Galopp
Lisa Höines, Evedensia
Emelie Nilsson, uppfödare
Tommie Eriksson, Westernryttarna i Skåne
Anna-Karin Nilsson, Flyinge
Hrafnkell Karlsson, Valleröds Islandshäst
Valberedning: Ewa-Marie Rellman, LRF Skåne, Gun Kristoffersson Sk RF och Lislott Andersson, Humlamaden Rehab.

Avgående styrelsemedlemmarna Anna Rogell, Jägersro och Håkan Ahrsjö-Pettersson, Evidensia avtackades.

 

Skånsk hästnäring i tillväxt

Gazelle

Vår Skånska utvecklingsturné för hästnäringen kör vidare! Den 18 maj kommer vi till Helsingborg och den 22 maj till Vellinge. 

Delta i en spännande workshop tillsammans med andra hästföretag och -organisationer som vill utveckla sin verksamhet ensam eller tillsammans med andra och är nyfikna på hur vi kan höja innovationsgraden i hästnäringen. Tillsammans kan vi komma långt och Skånsk hästnäring bli en allt viktigare del av samhället!

Anmäl här: https://simplesignup.se/event/93951
Välj dag, tid och plats som passar bäst!

Skånsk Hästnäring i tillväxt är ett  innovativt samarbetsprojekt för utveckling av skånsk hästnäring!

Nu fortsätter Hästen i Skåne att utveckla den skånska hästverksamheten, som inleddes vid Skånsk hästnäringsdag 2016. Välkommen att vara med!

Projektet är ett samarbete mellan Hästen i Skåne och Innovationscenter för landsbygden och finansieras av
Region Skåne, Hästnäringens Nationella Stiftelse, Flyinge och Jägersro Trav, som också är aktiva partners i projektet.

Vi har två mål med arbetet, gemensam utvecklingsplan med gemensamma mål för skånsk hästnäring och att bidra till affärsutveckling av hästföretag enskilt eller i grupp för att lyfta Skåne som hästregion.
Fyra Innovation Camp för hästföretagare och -organisationer genomförs under våren på fyra olika platser i Skåne.

20 april kl 12.30 – 17.00 Blentarps Värdshus, Blentarp

11 maj kl 15.00 – 19.30 Hässleholm

18 maj kl 12.30- 17.00 Helsingborg

22 maj kl 15.00 – 19.30 Vellinge

Anmäl här: https://simplesignup.se/event/93951
Välj dag, tid och plats som passar bäst!

Syftet med träffarna är att fånga upp, tillföra och stimulera kunskap, nätverkande, utvecklingsvilja och handlingskraft hos den skånska hästnäringens aktörer. Vi vill dessutom stimulera till att identifiera innovativa idéer för att lyfta och stärka hästnäringen i Skåne.

Partnergruppen genom för under våren och hösten workshops för omvärldsanalys, helikopterperspektiv på den skånska hästverksamhet och hur alla tillsammans kan synliggöra utvecklingsarbetet och fortsätta detta i framtiden.

Tillsammans bygger vi en stark och stabil
skånsk hästnäring!

 

Svensk hästavel för framtiden

Hästen i Skåne i samarbete med Sjöbo kommun och i samverkan med Swedish Warmblood, Svensk Stuteriförening och Svenska ridsportförbundet bjuder in intresserade till ett seminarium med framtidens avelskrav och modern reproduktionsteknik i fokus.
5 maj på Biografen Flora i Sjöbo och därefter Vrångabäcks Gård.

Program kl 10 – ca 13.30:

Per Håkanson ordförande HiS: Välkomsthälsning (3 min)

Annethe Yng verksamhetsledare HiS: Kort presentation av föreningens verksamhetsområden (12 min)

Ingvar Fredricson, vice ordf. HiS: Varför är ET en högaktuell reproduktionsmetod? (15 min)

Anders Gånheim, klinikchef: ET introducerades på Flyinge under 90-talet. Varför blev metoden inte mer använd? (15 min)

Kerstin Darenius, ordf. SSVF: Erfarenheter från ET och förutsättningar för goda resultat i framtiden (15 min)

Lena Nyström, veterinär och stuteriägare: Vilka olika ET metoder använder svenska uppfödare idag? (15 min)

Bensträckare- och fikapaus (20 min)

Görel Nyman, ET-ansvarig Lövsta stuteri: Detta är vår ET – strategi på Lövsta
(15 min)

Elisabeth Olsson, AI ansvarig SWB: Så vill SWB stimulera användning av ET för att öka SWB:s avelsframsteg (15 min)

Markku Söderberg, Styrelseledamot SvRF: Fortsatta svenska ridsportframgångar är beroende av en avel med moderna reproduktionsmetoder (15 min)

Ingvar Fredricson, vice ord. HiS: Sammanfattning av dagens seminarium och frågestund (20 min)

Avfärd i egen bil till Vrångabäck för gemensam lunch och mingel och diskussion (ca 60 min)

Målsättningen är att långsiktigt ska svenska uppfödare och enskilda hästägare kunna erbjudas en kvalitetscertifierade stationer för ET och AI, mottagarston och möjlighet till fortsatt kvalitetscertifierad uppfödning av föl och unghästar.

Skåne och Sverige har unika möjligheter för avel och uppfödning av hästar – stora områden med goda betesmarker, lång betesperiod, ett lågt parasittryck och god en stark djurskyddslagstiftning. Allt för att kunna föda upp internationellt eftertraktade hästar.

Viktiga frågor för svensk hästavels framtid:
Hur utvecklas internationell hästsport och hästavel?
Vilka är de framtida behoven av högklassiga tävlingshästar?
Vilket samband finns det mellan ett lands tävlingsframgångar och
dess avelsarbete?
Vilken betydelse för avelsresultaten har moderna
reproduktionsmetoder?
I vilken utsträckning används i dag ET i olika länder?
Vilka ET-avkommor är framgångsrika inom internationellt hästsport?
Hur bedöms utvecklingspotentialen för ET-metodiken i Sverige?
Kan ET påverka givarstona negativt?
Vilka svenska uppfödare har använt ET?
Hur har de gått till väga?
Vilka svenska veterinärer har ET-behörighet?
Vilka veterinärer vill skaffa sig behöriget för ET?
Vilka seminstationer har medverkat vid ET?

 

Nu har arbetet börjat – gemensam utvecklingsplan för skånsk hästnäring

Hästen i Skåne och Innovationcenter för landsbygden har nu börjat arbetet med att ta fram en gemensam utvecklingsplan med gemensamma mål för tillväxt av skånsk hästnäring samt att bidra till affärsutveckling av hästföretag enskilt eller i grupp för att lyfta Skåne som hästregion.

Projektet tar avstamp i två antagna ”strategier” för utveckling som berör hästverksamheter i Skåne:
Region Skånes utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030 och
Hästnäringens Nationella Stiftelses utvecklingsplan för tillväxt – Hästnäringen 2020, gemensam satsning för svensk hästnäring.

 

Tillväxt hästturism i sydöstra Skåne

Den 1 mars startade Leaderprojektet ”Tillväxt hästturism i sydöstra Skåne” och det är Cecilia Henrikson, projektledare och Pernilla Colhag, affärsutvecklare som nu ska bygga upp hästturismen i sydöstra Skåne. Målet är att sydsöstra Skåne ska bli en välkänd och välbesökt destination för hästintresserade från Sverige och utlandet.

De kommer under våren att kalla till uppstartsmöte för hästnäringen, men också för besöksnäringen. Samarbeten över näringsgränserna är viktiga för projektet. Det kan gälla mat och boende, men också kringaktiviteter.

Att mobilisera hästnäringen i Sydöstra Skåne – inventera, sammanföra, samverka och gemensamt prova nya metoder för affärsutveckling, paketering, marknadsföring och försäljning av ”Hållbar hästturism Sydöstra Skåne” är projektledningens uppdrag.

Det långsiktiga målet är att projektet ska medverka till att sydöstra Skåne blir en ”Hästdestination” och att projektet både leder till nya hästföretag och nyskapade arbetstillfällen hos medverkande projektdeltagare. Projektet är tänkt att samverka med andra pågående projekt inom Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK) såsom ”Destinationsutveckling Skåne Sydost” och med ”Innovationscentret för Landsbygden”.

Läs mer på Sjöbo kommuns hemsida!

Leaderprojekt utvecklar häsnäringen

Tillväxt hästturism i sydöstra Skåne – nu är vi igång

Årets hästarbetsplats – sök stipendium

Att arbeta med hästar är en dröm för många och det finns över 20 000 hästverksamheter i Sverige idag. Genom samarbetet Hästföretagarcentrum har någon av dem nu möjlighet att bli utsedd till: ”Årets hästarbetsplats 2017”.

Det är samarbetet Hästföretagarcentrum tillsammans med Hästnäringens Yrkesnämnd som står bakom Årets Hästarbetsplats. Hästföretagarcentrum består av HNS, LRF Häst, LRF Konsult och Riksanläggningarna Flyinge, Strömsholm och Wången. Samarbetet syftar till att utveckla hästföretagandet i landet genom att erbjuda kunskap, utbildningar och rådgivning till blivande och redan aktiva hästföretagare.

Läs mer!

Utvecklingsplan för skånsk hästnäring

Nu går arbetet med ”Utvecklingsplan för skånsk hästnäring” snart igång. Första styrgruppsmötet hålls den 1 mars. Styrgruppen består av representanter för Hästen i Skåne, Region Skåne, Hästnäringens Nationella Stiftelse och Innovationscentrum för Landsbygden. Projektstarten är satt till april. Första styrgruppsmötet ska behandla frågor som projektplan, budget, marknadsföring, finansiering m.m. Projektet finansieras av Region Skåne, Hästnäringens Nationella Stiftelse, Jägersro och Flyinge.

Tack alla för ett spännande 2016

Hästen i Skåne tackar sina partners och medlemmar för ett framgångsrikt 2016. Vi tackar också alla som deltagit i våra aktiviteter och bidragit till att sätta Skånes hästverksamhet i fokus.
Tillsammans har vi genomfört en branschdag för Skånsk hästnäring med 150 deltagare. Vi har medverkat till att Sjöbo kommun nu genom Leader kan satsa på att utveckla hästturismen i sydöstra Skåne. Vi har säkerställt finansieringen av en regional handlingsplan för skånsk hästnäring och arbetet med att ta fram denna startar Hästen i Skåne med direkt efter årsskiftet. Vill du veta mer om handlingsplanen, Skånsk Hästnäringsdag 2017 och andra kommande aktiviteter? Kom då på vår nätverksträff i Sjöbo den 19 januari. Mer information kommer efter nyår.
Vi ser fram emot att fortsätta arbeta för den Skånska hästverksamheten och visa på hästens betydelse i och för samhället.
Och vi önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År!