Hästen i människans tjänst

Hästen i människans tjänst
– förändrad roll och betydelse för landskapet
Region Skånes Miljövårdsfond har beviljat medel till en ny studie om hästens roll och betydelse för det skånska landskapet. Studien pågår den 15 januari 2017-15 juni 2018. Datainsamling genomförs med hjälp av kvalitativa intervjuer samt deltagande observationer i aktuella hästrelaterade seminarier och konferenser. Samverkan upparbetas med de kommuner som redan har ett uttalat intresse för hästfrågor. I det här fallet Hässleholm, Malmö och Sjöbo kommuner. Ett led i arbetet är också att följa upp aktionsforskningsprojektet Kommunhästen. Studien avser att bygga samverkan med lärosäten och övriga relevanta aktörer. Projektbeskrivning Hästen spelar en allt viktigare roll för landsbygdens ekonomi och miljö. Antalet hästar ökar medan de traditionella jordbruken med nöt och får minskar. Hästen bidrar till att en ny grupp människor väljer att bosätta sig på landsbygden. En förändrad landskapsbild håller sakta på att växa fram, där betesmarkerna ser annorlunda ut. Denna pilotstudie syftar till, att med hästen som exempel, visa hur olika aspekter av begreppet landskapssyn möts. Den besvarar frågor om 1) mentaliteten hos boende på landsbygden förändras mot hållbart tänkande 2) landskapsbilden håller på att förändras 3) hur en grön tillväxt kan åstadkommas. FoU/Projektansvarig: Karen Lagercrantz Projektledare/kontaktperson: Anders Åsberg 0705 846116, anders.asberg@telia.com

rs-logga

 

Leaderprojekt för hästturism

Leader sydöstra Skåne har beviljat ett samarbetsprojekt för hästturismen i sydöstra Skåne. Initiativtagare till projektet är Sjöbo kommun, som med hjälp av Hästen i Skåne tagit fram projektansökan. Projektet drivs av Sjöbo kommun i samarbete med Tomelilla, Ystad och Simrishamns kommun och häst- och besöksnäringsföretag i området, liksom ridklubbar och ryttarföreningar. Projektet Tillväxt hästturism sydöstra Skåne, beräknas starta i mars 2017 och pågår t o m 2018.

Skånes ridsportförbund gjorde för några år sedan en förstudie om turism och tävling i Skåne. Denna ligger till grund för projektet och Skånes ridsportförbund är också projektpartner.

Många analyser och rapporter har under senare år visat stora utvecklingsmöjligheter för turism med anknytning till landsbygden och dess natur, kultur och näringsliv. Hit räknas hästturismen, som ofta är förvånansvärt osynlig i samhällsplaneringen och i samhällskommunikationen. Sjöbo kommun och sydöstra Skåne har många utvecklingsorienterade företag och organisationer inom hästnäringen och är dessutom ett hästtätt område med ca 6 000 hästar. Sjöbo kommun gör bedömningen att utsikterna för utveckling av hästturismen i sydöstra Skåne är mycket goda och att tidpunkten att starta ett utvecklingsarbete under 2017 är rätt vald.

Till hästturism räknas bl a turridning, långfärdsridning, vildmarksridning, ridledsturer, trec, häst- och vagnsuthyrning, sightseeing med häst och/eller vagn/släde,kurser, utbildningar, tävlingar i ridsport, trav, galopp, Bed and Box m. m.

Gilla Häst på höstlovet

Nu gör vi höstlovet till ett hästlov!

OBS! Ribersborg ny plats för evenemanget.

Kom till Ribersborg den 3 november kl 11-14. Gilla Häst/Hästnäringens Nationella Stiftelse bjuder på upplevelser i hästväg, korv med bröd och roliga tävlingar! Välkomna! Följ eventet på Facebook.

Runt om i Sverige öppnar över 70 hästverksamheter upp stalldörrarna för skollediga barn och unga. Hitta vilka på http://gillahast.se/hastlovet/

Gilla Häst vill självklart också vara med och bidra till det här initiativet. Tillsammans med Malmö Civila Ryttare, Jägersro Travskola och Alice Akkermanns islandshästar bjuder vi på massor av upplevelser i hästväg och roliga tävlingar!

Hästen i Skåne finns förstås också på plats.

Varmt välkomna!