Hästen i människans tjänst

Hästen i människans tjänst
– förändrad roll och betydelse för landskapet
Region Skånes Miljövårdsfond har beviljat medel till en ny studie om hästens roll och betydelse för det skånska landskapet. Studien pågår den 15 januari 2017-15 juni 2018. Datainsamling genomförs med hjälp av kvalitativa intervjuer samt deltagande observationer i aktuella hästrelaterade seminarier och konferenser. Samverkan upparbetas med de kommuner som redan har ett uttalat intresse för hästfrågor. I det här fallet Hässleholm, Malmö och Sjöbo kommuner. Ett led i arbetet är också att följa upp aktionsforskningsprojektet Kommunhästen. Studien avser att bygga samverkan med lärosäten och övriga relevanta aktörer. Projektbeskrivning Hästen spelar en allt viktigare roll för landsbygdens ekonomi och miljö. Antalet hästar ökar medan de traditionella jordbruken med nöt och får minskar. Hästen bidrar till att en ny grupp människor väljer att bosätta sig på landsbygden. En förändrad landskapsbild håller sakta på att växa fram, där betesmarkerna ser annorlunda ut. Denna pilotstudie syftar till, att med hästen som exempel, visa hur olika aspekter av begreppet landskapssyn möts. Den besvarar frågor om 1) mentaliteten hos boende på landsbygden förändras mot hållbart tänkande 2) landskapsbilden håller på att förändras 3) hur en grön tillväxt kan åstadkommas. FoU/Projektansvarig: Karen Lagercrantz Projektledare/kontaktperson: Anders Åsberg 0705 846116, anders.asberg@telia.com

rs-logga

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.