Lärlingsutbildning – travhästskötare

Inom travsporten finns stort behov av hästskötare med kunnande och erfarenhet av trav och travhästar. Vid Sjöbo utbildningscentrum finns en
specialutbildning som är framtagen tillsammans med travsporten. Eftersom utbildningen är en lärlingsutbildning startar den löpande under året.  Läs mer på Sjöbo kommuns hemsida!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.