Leaderprojekt för hästturism

Leader sydöstra Skåne har beviljat ett samarbetsprojekt för hästturismen i sydöstra Skåne. Initiativtagare till projektet är Sjöbo kommun, som med hjälp av Hästen i Skåne tagit fram projektansökan. Projektet drivs av Sjöbo kommun i samarbete med Tomelilla, Ystad och Simrishamns kommun och häst- och besöksnäringsföretag i området, liksom ridklubbar och ryttarföreningar. Projektet Tillväxt hästturism sydöstra Skåne, beräknas starta i mars 2017 och pågår t o m 2018.

Skånes ridsportförbund gjorde för några år sedan en förstudie om turism och tävling i Skåne. Denna ligger till grund för projektet och Skånes ridsportförbund är också projektpartner.

Många analyser och rapporter har under senare år visat stora utvecklingsmöjligheter för turism med anknytning till landsbygden och dess natur, kultur och näringsliv. Hit räknas hästturismen, som ofta är förvånansvärt osynlig i samhällsplaneringen och i samhällskommunikationen. Sjöbo kommun och sydöstra Skåne har många utvecklingsorienterade företag och organisationer inom hästnäringen och är dessutom ett hästtätt område med ca 6 000 hästar. Sjöbo kommun gör bedömningen att utsikterna för utveckling av hästturismen i sydöstra Skåne är mycket goda och att tidpunkten att starta ett utvecklingsarbete under 2017 är rätt vald.

Till hästturism räknas bl a turridning, långfärdsridning, vildmarksridning, ridledsturer, trec, häst- och vagnsuthyrning, sightseeing med häst och/eller vagn/släde,kurser, utbildningar, tävlingar i ridsport, trav, galopp, Bed and Box m. m.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.