Medlem i Hästen i Skåne

Medlem i Hästen i Skåne ideell förening kan du vara i tre olika nivåer.

  • Partner betalar medlemsavgift 300 kr + serviceavgift 24 700 kr= 25 000 kr /år
  • Företagsmedlem i Hästen i Skåne betalar medlemsavgift 300 kr+ serviceavgift 4700 kr= 5000 kr/år
  • Enskild medlem betalar medlemsavgift 300 kr/år

Medlem blir du genom att betala in avgiften till bankgiro 639-8747 och uppge namn, adress och e-post.

 

Som medlem kan du få:

Inbjudan till seminarier, kurser, nätverksträffar och andra evenemang som Hästen i Skåne arrangerar.

Information och hjälp med projektidéer och projektansökningar.

Möjlighet att träffa andra med samma intresse som du.

 

Comments are closed.