Medlem i Hästen i Skåne

Medlem i Hästen i Skåne ideell förening kan du vara i tre olika nivåer.

  • Partner betalar medlemsavgift 300 kr + serviceavgift 24 700 kr= 25 000 kr /år
  • Företagsmedlem i Hästen i Skåne betalar medlemsavgift 300 kr+ serviceavgift 4700 kr= 5000 kr/år
  • Enskild medlem betalar medlemsavgift 300 kr/år

Medlem blir du genom att betala in avgiften till bankgiro 639-8747 och uppge namn, adress och e-post. Eller hör av dig så skickar vi faktura!

Som medlem kan du få:
Inbjudan till seminarier, kurser, nätverksträffar och andra evenemang som Hästen i Skåne arrangerar.
Information och hjälp med projektidéer och projektansökningar.

”Vi har valt att vara medlemmar i Hästen i Skåne för att finnas med i ett sammanhang för hästföretagare. Det är viktigt att det finns en samlande plattform för hästrelaterade frågor, och att LRF kan erbjuda sina hästföretagarmedlemmar aktiviteter som är aktuella.”

 LRF

Hästnäringen är stor i Skåne och har ekonomisk betydelse för alla kommuner. Genom medlemskap i Hästen i Skåne erbjuds kommunerna information, kunskap, samarbete i hästnäringsfrågor.

Kommunerna får tillgång till en kunskapsbank i hästrelaterade frågor, information om aktuella frågor, enkla möjligheter till samarbeten i hästfrågor.

Ylva Wallström, Sjöbo kommun

Natur och djurassisterad pedagogik och terapi blir allt vanligare i samhället. Det har i många rapporter visat sig ha väldigt goda effekter. I hästunderstödda interventioner är det extra viktigt att det är seriösa och kunniga utövare då hästar är stora flyktdjur. Hästen i Skåne finns som en resurs åt kommunen för att säkerställa de kompetens- och kvalitetskrav som är viktiga.

Lis-Lott Andersson, Humlamaden Rehab

Comments are closed.