Nätverksträff på Hästrundan

breddare

Hästen i Skåne bjuder in till nätverks- och informationsträff den 14 juni kl 17.30 på biografen Flora i Sjöbo i samband med Hästrundan Österlen och vänner den 14-17 juni. Skånsk häststrategi kommer att presenteras, information om det fortsatta arbetet med strategin under kommande år, information om höstens Hästnäringsdag och andra aktuella frågor för den skånska hästverksamheten står på programmet.
Skånsk häststrategi har tagits fram med bidrag från Region Skåne, Hästnäringens Nationella stiftelse, Jägersro Trav & Galopp, Flyinge AB, LRF och många fler.

Hästen i människans tjänst – förändrad roll och betydelse för landskapet
Kl 18.45 presenterar Karen Lagercrantz sin studie av hur hästen påverkar landsbygden och landskapet i dag och i morgon. Studien är samlad i skrift, som också finns med på Flora.
Studien har genomförts med bidrag av Skånes Miljövårdsfond.
Hästen bidrar till att en ny grupp människor väljer att bosätta sig på landsbygden. Större och mindre konflikter kring markanvändning och ridning kan uppstå när stadsbon möter lantbrukaren. Denna kvalitativa studie visar, med hästen som exempel, hur olika aspekter av begreppet landskapssyn möts. Den besvarar frågor om 1) mentaliteten hos de boende på landsbygden håller på att förändras 2) landskapet utvecklas mot hållbarhet 3) hur en grön tillväxt kan åstadkommas. I skriften varvas teoretiskt inriktade reflektioner med handfasta praktiska rekommendationer och framtidsvisioner. Den kan med fördel läsas av lantbrukare, kommunala planerare, kommunekologer och forskare samt övriga medintresse för hästfrågor, beträdor och ridleder.

Hidalgo

Träffen avslutas strax före kl 19.00 då biografen Flora bjuder på hästfilmen Hidalgo med Viggo Mortensen.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.