Nu har arbetet börjat – gemensam utvecklingsplan för skånsk hästnäring

Hästen i Skåne och Innovationcenter för landsbygden har nu börjat arbetet med att ta fram en gemensam utvecklingsplan med gemensamma mål för tillväxt av skånsk hästnäring samt att bidra till affärsutveckling av hästföretag enskilt eller i grupp för att lyfta Skåne som hästregion.

Projektet tar avstamp i två antagna ”strategier” för utveckling som berör hästverksamheter i Skåne:
Region Skånes utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030 och
Hästnäringens Nationella Stiftelses utvecklingsplan för tillväxt – Hästnäringen 2020, gemensam satsning för svensk hästnäring.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.