Nu släpper vi ut hästarna!

Hästen i Skåne driver ett antal prioriterade utvecklingsprojekt varav ett är ”Positionera Skåne som en region för avel och uppfödning i framkant.” Enligt väl beprövad erfarenhet bör föl och unghästar ha möjlighet att röra sig i frihet på stora, kuperade arealer med skiftande underlag för att bli hållbara som vuxna. Den uppfattningen stöds nu också av forskning. Samband mellan belastning och utveckling av olika delar av rörelseapparaten har analyserats liksom att det finns ett direkt samband mellan den yta som hästar disponerar och hur mycket de rör sig.

I maj startar vi därför ett pilotprojekt genom att släppa några ett- och tvååriga blivande hopphästar i Skånes största naturreservat på Brösarps Backar för att inleda en studie av hur växande hästar påverkas av att kunna röra sig i frihet på verkligt stora kuperade marker med varierande underlag.

Med tanke på hur dyra tävlingshästar är så har hållbarhetsproblematiken fått högsta prioritet. Sverige kan komma att få en stor konkurrensfördel eftersom vi, till skillnad från uppfödare i många andra länder, har riklig tillgång till marker som lämpar sig för naturlig hästuppfödning.

De blivande tävlingshästarna släpps tillsammans med en flock islandshästar i blandade åldrar, från föl till äldre avelsston. Terrängen med höjdskillnader upp till nästan 100 meter och naturligt rinnande vatten injuder till att hästarna rör sig mycket och sammansättningen av flocken gör att de utvecklar sitt sociala beteende på ett bra sätt.

För att uppfödare skall våga släppa ut sina värdefulla unghästar på sådana marker krävs att man enkelt kan upptäcka sjuka eller skadade hästar samt slå larm vid stöldförsök. Vi kommer därför även att testa system för övervakning under sommaren.

Hästarna som släpps är ett antal ett- och tvååriga ston med internationell topphärstamning för hoppning, samt ett 30-tal islandshästar från Magnus Skulasson, Brösarpsgården

Välkommen på hästsläpp, Brösarpsgården 15 maj kl. 17!

Hästen i Skåne vill bidra till att lyfta vikten av fysisk aktiv sporthästuppfödning för fler hållbara hästar. Agria Djurförsäkring medverkar i pilotprojektet som en del av det långsiktiga   #stoppahältan. Läs mer här.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.