Strategi för skånsk hästnäring 2018-2020

breddare

Skånsk hästnäring är omfattande och anses nationellt ledande inom sport, avel, uppfödning och utbildning. Näring är dessutom under kontinuerlig tillväxt på flera vitt skilda områden, vilket resulterat i att vi ser ett ökat behov av samverkan och erfarenhetsutbyte både inom näringen med omgivande samhälle. För att synliggöra Skånes hästnäring och dess utvecklingspotential har Hästen i Skåne tagit initiativ till en gemensam Strategi för skånsk hästnäring 2018-2020.

Hästen i Skåne riktar ett stort tack till alla som medverkat i framtagandet av Strategi för skånsk hästnäring 2018-2020: Hästnäringens Nationella Stiftelse, Jägersro Trav & Galopp, Flyinge AB, Region Skåne, LRF, LRF Häst, LRF Konsult, Swedish Warmblood Association, Sveriges Lantbruksuniversitet, Stiftelsen för Svensk Djursjukvård, Bollerup, Sjöbo kommun, Innovationscenter för Landsbygden, Kävlinge kommun och alla de företag, organisationer och privatpersoner som bidragit med engagemang och idéer på Skånsk Hästnäringsdag och på genomförda Innovation Camps under 2017. Speciellt tack riktar vi till våra finansiärer: Hästnäringens Nationella Stiftelse, Region Skåne, Flyinge AB och Jägersro Trav & Galopp.

Här kan du läsa Strategi för Skånsk Hästnäring 2018 – 2020!

Finns också tryckt format och kan bl a erhållas vid årsmötet den 24 april på Jägersro eller nätverksträff på biografen Flora i Sjöbo den 14 juni kl 17.30 i samband med Hästrundan Sydöstra Skåne och visning av hästfilmen Hidalgo.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.