Strategi för skånsk hästnäring

Gemensamma skånska hästkrafter ger resultat!
Här är en summering av verksamheten 2020:

Skånsk hästnäring – en viktig del av det skånska näringslivet
Hästen i Skånes sju prioriteringar är hörnstenarna i strategin och syftet med är att fokusera utvecklingskraft inom näringen för att bidra till Skånes utveckling vad det gäller nya företag och nya jobb. Representanter från alla delar av näringen har bidragit i arbetet.

Näringen innefattar både sport, avel och uppfödning, innovationer och teknisk utveckling, hästturism, entreprenörskap och inte minst hästens betydelse för människans ro, hälsa och läkande.

Prioritet 1:
Öka samverkan inom näringen och med andra näringar, liksom med omkringliggande samhälle, för ett högre värdeutbyte
Skånsk Hästnäringsdag, som var planerad till den 17 september i samband med Avelschampionatet på Flyinge, fick ställas in. Årets tema ”Hur omvärlden ser på hästvärlden” sparas till 2021 om vi då åter kan träffas fysiskt. Förhoppningsvis kan föreläsarna som var kontaktade komma då istället, Gabriella Bragee från Svenska Ridsportförbundets Hästvälfärdsråd samt sportjournalisten Christian Olsson. Två forskare från SLU, via Hanna Sassner, samt LRF Häst skulle också deltagit. Flyinges och Bollerups elever skulle bjudas in att deltaga kostnadsfritt.
Hästnäringsdagens ändamål är att sammanföra representanter för företag, näringsliv och kommun för ömsesidigt kontaktskapande kombinerat med inspirerande föreläsningar med för branschen aktuella ämnen.
Hästen i Skåne har haft uppdraget att verka som regional samordnare för Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS).

Prioritet 2:
Positionera Skåne som en region för avel och uppfödning i framkant.
Hästen i Skåne verkar för svensk kvalitetssäkrad avel och uppfödning.
Vi ansökte om och fick finansiering från Leader Sydöstra Skåne till ett 2-årigt projekt, Equine monitoring. Det är vårt Brösarps-projekt som nu kunde växla upp och dessutom marknadsföras.
På Brösarps backar har vi haft en grupp 1- och 2-åriga varmblodiga ston med intressant härstamning för hoppning. Vi även haft en referensgrupp med likvärdiga hästar på Bollerup. Tack vare finansiering via Leaders Sydöstra Skåne har vi kunnat ha personal för tillsyn av hästarna samt producerat en film om projektet. Filmen har visats över 100 000 gånger på Facebook och Youtube över stora delar av världen. Vi har också fått mycket press om projektet, b la från Horse & Hound, St Georg och World of Showjumping. Hästarna har gått på Brösarps backar från 15 maj till 10 oktober. Både hästarna på Brösarp och på Bollerup har varit försedda med HoofSteps produkter för kontinuerlig insamling av data för rörelse, distans, aktivitet samt övervakning. Alla hästägare fick tillgång till appen och kunde följa sina hästar dygnet runt. Projektet fortsätter under 2021.

Prioritet 3:
Positionera Skånes hästnäring genom ett attraktivt utbud av tävlings-, tränings- och utbildningsmöjligheter
Hästen i Skåne har varit representerade i styrgruppen för projektet Destination Häst Sydöst. Projektet tog slut under året och kommer under 2021 att gå in under Hästen i Skåne med nätverksträffar och seminarier.

Prioritet 4:
Verka för att Skåne utvecklas till en attraktiv region för hästturism.
Hästen i Skåne deltog i Hästrundan med guidade turer bland hästarna på Brösarps backar under årets varmaste dag, 26 juni. Intresset var stort med över 40 deltagare och det fick bli två rundor i backarna. Hästen i Skåne har också varit representerad vid möten med organisationen för Hästrundan.
Ystad-Österlenregionens Ridledsförening gick upp i Hästen i Skåne som nu tagit över verksamheten. En grupp bildades som skall börja med att inventera vilka officiella ridleder som finns. Ett första digitalt möte hölls i november och ett upprop gjordes på Facebook – Ut och rid!

Prioritet 5:
Förmedla kunskap om hästens betydelse för människans ro, hälsa och läkande.
Stiftelsen Humlamadens Grön Rehab har startat under året med Ingvar Fredricson som stiftare. Hästen i Skåne har lämnat in en ansökan om projektstöd för 3 år till Allmänna Arvsfonden för Humlamaden Grön Rehabs räkning.

Prioritet 6:
Initiera innovationsmiljöer och utveckla entreprenörskapet i näringen
Under året har diskussioner förts om möjligheten att bilda en stiftelse tillsammans med Flyinge, Skånes Ridsportförbund, Hästen i Skåne och Vagnshistoriska Sällskapet. Ändamålet skulle vara att framhålla rid- och körkonstens historia. Detta skulle även kunna inkludera SLU och forskningen. Tyvärr fick projektet läggas ner av olika skäl.
Förutom ovanstående har HiS också varit representerade i den skånska Djuromsorgsgruppen.
Comments are closed.