Svensk hästavel för framtiden

Hästen i Skåne i samarbete med Sjöbo kommun och i samverkan med Swedish Warmblood, Svensk Stuteriförening och Svenska ridsportförbundet bjuder in intresserade till ett seminarium med framtidens avelskrav och modern reproduktionsteknik i fokus.
5 maj på Biografen Flora i Sjöbo och därefter Vrångabäcks Gård.

Program kl 10 – ca 13.30:

Per Håkanson ordförande HiS: Välkomsthälsning (3 min)

Annethe Yng verksamhetsledare HiS: Kort presentation av föreningens verksamhetsområden (12 min)

Ingvar Fredricson, vice ordf. HiS: Varför är ET en högaktuell reproduktionsmetod? (15 min)

Anders Gånheim, klinikchef: ET introducerades på Flyinge under 90-talet. Varför blev metoden inte mer använd? (15 min)

Kerstin Darenius, ordf. SSVF: Erfarenheter från ET och förutsättningar för goda resultat i framtiden (15 min)

Lena Nyström, veterinär och stuteriägare: Vilka olika ET metoder använder svenska uppfödare idag? (15 min)

Bensträckare- och fikapaus (20 min)

Görel Nyman, ET-ansvarig Lövsta stuteri: Detta är vår ET – strategi på Lövsta
(15 min)

Elisabeth Olsson, AI ansvarig SWB: Så vill SWB stimulera användning av ET för att öka SWB:s avelsframsteg (15 min)

Markku Söderberg, Styrelseledamot SvRF: Fortsatta svenska ridsportframgångar är beroende av en avel med moderna reproduktionsmetoder (15 min)

Ingvar Fredricson, vice ord. HiS: Sammanfattning av dagens seminarium och frågestund (20 min)

Avfärd i egen bil till Vrångabäck för gemensam lunch och mingel och diskussion (ca 60 min)

Målsättningen är att långsiktigt ska svenska uppfödare och enskilda hästägare kunna erbjudas en kvalitetscertifierade stationer för ET och AI, mottagarston och möjlighet till fortsatt kvalitetscertifierad uppfödning av föl och unghästar.

Skåne och Sverige har unika möjligheter för avel och uppfödning av hästar – stora områden med goda betesmarker, lång betesperiod, ett lågt parasittryck och god en stark djurskyddslagstiftning. Allt för att kunna föda upp internationellt eftertraktade hästar.

Viktiga frågor för svensk hästavels framtid:
Hur utvecklas internationell hästsport och hästavel?
Vilka är de framtida behoven av högklassiga tävlingshästar?
Vilket samband finns det mellan ett lands tävlingsframgångar och
dess avelsarbete?
Vilken betydelse för avelsresultaten har moderna
reproduktionsmetoder?
I vilken utsträckning används i dag ET i olika länder?
Vilka ET-avkommor är framgångsrika inom internationellt hästsport?
Hur bedöms utvecklingspotentialen för ET-metodiken i Sverige?
Kan ET påverka givarstona negativt?
Vilka svenska uppfödare har använt ET?
Hur har de gått till väga?
Vilka svenska veterinärer har ET-behörighet?
Vilka veterinärer vill skaffa sig behöriget för ET?
Vilka seminstationer har medverkat vid ET?

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.