Tillväxt hästturism i sydöstra Skåne

Den 1 mars startade Leaderprojektet ”Tillväxt hästturism i sydöstra Skåne” och det är Cecilia Henrikson, projektledare och Pernilla Colhag, affärsutvecklare som nu ska bygga upp hästturismen i sydöstra Skåne. Målet är att sydsöstra Skåne ska bli en välkänd och välbesökt destination för hästintresserade från Sverige och utlandet.

De kommer under våren att kalla till uppstartsmöte för hästnäringen, men också för besöksnäringen. Samarbeten över näringsgränserna är viktiga för projektet. Det kan gälla mat och boende, men också kringaktiviteter.

Att mobilisera hästnäringen i Sydöstra Skåne – inventera, sammanföra, samverka och gemensamt prova nya metoder för affärsutveckling, paketering, marknadsföring och försäljning av ”Hållbar hästturism Sydöstra Skåne” är projektledningens uppdrag.

Det långsiktiga målet är att projektet ska medverka till att sydöstra Skåne blir en ”Hästdestination” och att projektet både leder till nya hästföretag och nyskapade arbetstillfällen hos medverkande projektdeltagare. Projektet är tänkt att samverka med andra pågående projekt inom Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK) såsom ”Destinationsutveckling Skåne Sydost” och med ”Innovationscentret för Landsbygden”.

Läs mer på Sjöbo kommuns hemsida!

Leaderprojekt utvecklar häsnäringen

Tillväxt hästturism i sydöstra Skåne – nu är vi igång

Bookmark the permalink.

Comments are closed.